Abby

Door het deelnemen aan enquetes op Quaestion kan ik mijn mening over producten en diensten geven. Voor mij voelt het als een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de verbetering van producten, net als het stemmen op een politieke partij. Geld bijverdienen is voor mij geen motief, maar het is een mooie extra feature van Quaestion.